Τρίτη, 11 Μαΐου 2010

ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΦΥΣΗ (ανάβαση προς Ι.Σ.Αγίας Άννας 5/2010)"Ο στερεώσας λόγω τους ουρανούς, και την γην εδράσας επί υδάτων πολλών, στερέωσόν με προς ύμνον, και δοξολογίαν σου Κύριε" ("Μηναίον Ιανουαρίου".)

"Ο στερεώσας κατ' αρχάς, τους ουρανούς εν συνέσει, και την γην επί υδάτων εδράσας, εν τη πέτρα με Χριστέ, των εντολών σου στήριξον, ότι ουκ έστι πλην σου, Άγιος μόνε Φιλάνθρωπε" («Μηναίον» Αυγούστου.)