Κυριακή, 30 Μαΐου 2010

ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΦΥΣΗ 3"Αινείτε τον Γιαχβέ από τους ουρανούς ... αινείτε Αυτόν όλοι οι άγγελοί Του ... αινείτε Αυτόν ήλιε και σελήνη, αινείτε Αυτόν όλα τα άστρα του φωτός .... οι ουρανοί των ουρανών ... ας αινούν το όνομα του Γιαχβέ, επειδή Αυτός πρόσταξε και κτίστηκαν, και τα στερέωσε αιώνια, έβαλε διάταγμα ώστε δεν θα παρέλθουν. Αινείτε τον Γιαχβέ από τη γη και όλα τα βάθη της θάλασσας, ... τα βουνά και όλοι οι λόφοι, καρποφόρα δέντρα .... τα θηρία και όλα τα ζώα, τα ερπετά και τα φτερωτά πτηνά" (Ψαλμός 148:1-10)

Σάββατο, 29 Μαΐου 2010

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ

Τρίτη, 25 Μαΐου 2010

Ι.Σ.ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ

Το σώμα πολλές φορές υποφέρει, κατά τη λύσιν του δεσμού
και τον χωρισμό της ενώσεως από τη ψυχή, σαν τις δύστοκες γυναίκες.
ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ ΤΟΥ ΣΤΗΘΑΤΟΥ

Αδελφέ να περιμένεις καθημερινώς τον θάνατό σου. Και ναν ετοιμάζεσαι δια την πορείαν εκείνην, διότι θα έλθη η φοβερά διαταγή του θανάτουν, εις ώραν, κατά την οποίαν δεν θα περιμένης. Αλλοίμονον δε τότε σε σένα, εαν θα ευρεθής ανέτοιμος.
ΑΓΙΟΣ ΕΦΡΑΙΜ Ο ΣΥΡΟΣ

Να είσθε πάντοτε εις επιφυλακή, διότι δεν γνωρίζετε την ημέρα, ούτε την ώραν;
ΜΑΤΘ.ΚΔ΄42

Δευτέρα, 24 Μαΐου 2010

ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΦΥΣΗ 2
Αμην,αμην λέγω υμίν, ο πιστεύων εις εμέ έχει ζωήν αιώνιον.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤ, 47

Τρίτη, 18 Μαΐου 2010

ΚΑΡΙΕΣ ( Μάιος 2010)

Ημείς Καθαρτήριον δεν ηξεύρομεν, πιστεύομεν όμως ότι ο Θεός εν τω απείρω Αυτού ελέει πολλάς πολλών αμαρτίας θα συγχωρήση δεχόμενος τας μυστικάς θυσίας και τας εν αυταίς γινομένας ευλαβώς μνείας των κεκοιμημένων. Περί Καθαρτηρίου δε και άλλων τοιούτων δεν πολυπραγμονούμεν. Οι Δυτικοί θεολόγοι είναι δεινοί εις το να περιγράφωσιν επί το φανταστικώτερον και τας Κολάσεις και τα Καθαρτήρια. Ημείς γνωρίζομεν μόνον ότι αι ψυχαί των ορθοδόξων χριστιανών, όσοι ημάρτησαν ως άνθρωποι, είναι εις το άπειρον έλεος του Θεού”.
Αλ. Παπαδιαμάντης "για το καθαρτήριο πυρ της Παπικής Ρώμης”

Κυριακή, 16 Μαΐου 2010

Ι.Μ.Φιλοθέου- Μάιος 2010
Η μοναχική ζωή είναι μια απάντηση σε μια προσωπική κλήση του Θεού, στη γλυκιά φωνή του Αγαπητού, μια εμπράγματη ανταπόκριση στη θεία Αγάπη, μια ελεύθερη και ολοκληρωτική προσφορά, μια αυταπάρνηση και μια αφιέρωση. Μια απάρνηση όχι μόνο αυτού το οποίο έχουμε, αλλά και αυτού το οποίο είμαστε. Μια άρνηση των πάντων χάρη του Ενός. Μια αφιέρωση όχι σε κάτι, αλλά σε Κάποιον. Μια πλήρης υπακοή μέχρι θανάτου στον Μοναδικό. Μια κατά πόδας ακολούθηση του Αρνίου «όπου αν υπάγη». Μια συνεχής θυσία στο Νυμφίο και ένας καθημερινός θάνατος χάριν Αυτού διά της ασκήσεως. «Ζω δε ουκέτι εγώ, ζη δε εν εμοί Χριστός».

(Από το άρθρο «Βασικαί Σκέψεις επί της Εννοίας του Μοναχισμού», του Αρχιμανδρίτη π. Ηλία Μαστρογιαννόπουλου στο Περιοδικό "Εκκλησία")

Τρίτη, 11 Μαΐου 2010

ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΦΥΣΗ (ανάβαση προς Ι.Σ.Αγίας Άννας 5/2010)"Ο στερεώσας λόγω τους ουρανούς, και την γην εδράσας επί υδάτων πολλών, στερέωσόν με προς ύμνον, και δοξολογίαν σου Κύριε" ("Μηναίον Ιανουαρίου".)

"Ο στερεώσας κατ' αρχάς, τους ουρανούς εν συνέσει, και την γην επί υδάτων εδράσας, εν τη πέτρα με Χριστέ, των εντολών σου στήριξον, ότι ουκ έστι πλην σου, Άγιος μόνε Φιλάνθρωπε" («Μηναίον» Αυγούστου.)

Τρίτη, 4 Μαΐου 2010

ΦΙΑΛΗ ΣΤΗΝ Ι.Μ.ΦΙΛΟΘΕΟΥ-ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2010
Ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός συναντά την Σαμαρείτιδα στο φρέαρ του Ιακώβ, όπου εκείνη έρχεται για να αντλήσει νερό. Εκεί διαμοίβεται ένας ζωηρός διάλογος μεταξύ τους. Ο Χριστός ζητεί νερό για να θεραπεύσει το φυσικό αίσθημα της δίψας, το οποίο γίνεται εντονότερο εξαιτίας του μεσημβρινού καύσωνος, τονίζοντας, πως: «Καθένας που πίνει από αυτό το νερό θα διψάσει και πάλι. Όποιος όμως πιεί από το νερό, το οποίο εγώ θα δώσω σ΄ αυτόν, δεν θα διψάσει ξανά ποτέ εις τον αιώνα, αλλά το νερό, το οποίο εγώ θα του δώσω, θα γίνει μέσα σ΄ αυτόν πηγή νερού, που θα τον συντηρεί για την αιώνια ζωή» (Ιω. δ΄ 13-14).

http://www.gonia.gr/gonia.php?article=2996