Δευτέρα, 24 Μαΐου 2010

ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΦΥΣΗ 2
Αμην,αμην λέγω υμίν, ο πιστεύων εις εμέ έχει ζωήν αιώνιον.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤ, 47