Δευτέρα, 29 Ιουνίου 2009

Η ΦΙΑΛΗ ΤΗΣ Ι.Μ. ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΛΑΥΡΑΣ-Ιούνιος 2009

Φιάλη μαρμάρινη, κολυμπήθρα των ανομημάτων, του κόσμου της ματαιότητας
Ευλογία Κυρίου και Έλεος
Βάπτιση στα νάματα της θείας φώτισης,της θείας Πρόνοιας, της Υπερβολικής αγάπης του Υψίστου