Πέμπτη, 18 Ιουνίου 2009

ΠΡΩΤΑΤΟ ΚΑΡΥΕΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2009


Σεπτές μορφές, οσίων, πρεσβευτών υπέρ των ανομιών ημών.