Πέμπτη, 4 Σεπτεμβρίου 2008

Ο ΠΥΡΓΟΣ ΤΗΣ Ι.Μ. ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΛΑΥΡΑΣ


ΜΗ ΔΩΣΗΤΕ ΤΟ ΑΓΙΟΝ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΚΥΝΑΣ ΜΗΔΕ ΡΙΨΗΤΕ ΤΟΥΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΣ ΣΑΣ ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ ΤΩΝ ΧΟΙΡΩΝ ΜΗΠΟΤΕ ΚΑΤΑΠΑΤΗΣΩΣΙΝ ΑΥΤΟΥΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΟΔΑΣ ΑΥΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΦΕΝΤΕΣ ΣΑΣ ΔΙΑΣΧΙΣΩΣΙΝ