Πέμπτη, 4 Σεπτεμβρίου 2008

ΣΚΗΤΗ ΑΓΙΑ ΑΝΝΑΣ 14-05-1996

ΠΑΣ ΛΟΙΠΟΝ ΟΣΤΙΣ ΑΚΟΥΕΙ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΜΟΥ ΤΟΥΤΟΥΣ ΚΑΙ ΚΑΜΝΕΙ ΑΥΤΟΥΣ ΘΕΛΩ ΟΜΟΙΩΣΕΙ ΑΥΤΟΝ ΜΕ ΑΝΔΡΑ ΦΡΟΝΙΜΟΝ ΟΣΤΙΣ ΩΚΟΔΟΜΗΣΕ ΤΗΝ ΟΙΚΙΑΝ ΑΥΤΟΥ ΕΠΙ ΤΗΝ ΠΕΤΡΑΝ

ΚΑΙ ΚΑΤΕΒΗ ΒΡΟΧΗ ΚΑΙ ΗΛΘΟΝ ΟΙ ΠΟΤΑΜΟΙ ΚΑΙ ΕΠΝΕΥΣΑΝ ΟΙ ΑΝΕΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΒΑΛΟΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΟΙΚΙΑΝ ΕΚΕΙΝΗΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΠΕΣΕ ΔΙΟΤΙ ΗΤΟ ΤΕΘΕΜΕΛΙΩΜΕΝΗ ΕΠΙ ΤΗΝ ΠΕΤΡΑΝ
ΚΑΙ ΠΑΣ Ο ΑΚΟΥΩΝ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΜΟΥ ΤΟΥΤΟΥΣ ΚΑΙ ΜΗ ΚΑΜΝΩΝ ΑΥΤΟΥΣ ΘΕΛΕΙ ΟΜΟΙΩΘΗ ΜΕ ΑΝΔΡΑ ΜΩΡΟΝ ΟΣΤΙΣ ΩΚΟΔΟΜΗΣΕ ΤΗΝ ΟΙΚΙΑΝ ΑΥΤΟΥ ΕΠΙ ΤΗΝ ΑΜΜΟΝ
ΚΑΙ ΚΑΤΕΒΗ Η ΒΡΟΧΗ ΚΑΙ ΗΛΘΟΝ ΟΙ ΠΟΤΑΜΟΙ ΚΑΙ ΕΠΝΕΥΣΑΝ ΟΙ ΑΝΕΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΒΑΛΟΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΟΙΚΙΑΝ ΕΚΕΙΝΗΝ ΚΑΙ ΕΠΕΣΕ ΚΑΙ ΗΤΟ Η ΠΤΩΣΙΣ ΑΥΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗ