Πέμπτη, 30 Σεπτεμβρίου 2010

ΚΑΛΥΒΗ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ Ι.Σ. ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΗΣ
ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΙΕΡΑΡΧΕΣ

Τους ιερούς και θεοφθόγγους κύρυκας, την κορυφήν των Διδασκάλων Κύριε,προσελάβου εις απόλαυσιν των αγαθών σου και ανάπαυσιν,
Τους τρεις μεγίστους φωστήρας της τρισηλίου Θεότητος.