Πέμπτη, 1 Απριλίου 2010

Ο ΕΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΣ ΣΤΟ ΚΕΛΙ ΖΩΟΔ.ΠΗΓΗΣ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ

«Ο τρωγών μου την Σάρκα και πίνων μου το Αίμα εν εμοί μένει καγώ εν αυτώ» (Ιωάν. ς ΄ 22-59, Ματθ. κς΄ 17-29)