Σάββατο, 2 Ιανουαρίου 2010

ΣΚΗΤΗ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΟ Χριστός γεννιέται, δοξάσατε.
O Χριστός από τον ουρανό συναντήστε.
O Χριστός επάνω στην γη υψωθείτε.
Τραγουδήστε για τον Κύριο όλη η γη
Να ευφρανθούν οι ουρανοί και να αγαλλιάσει η γη για τον επουράνιο, έπειτα επίγειο.