Τρίτη, 14 Απριλίου 2009

Ι.Μ. ΧΙΛΙΑΝΔΑΡΙΟΥ 21-5-1999


Πλησιάζοντας στον απάνεμο αρσανά, να ξεφορτώσουμε το βαρύ φορτίο, που μας απόκαμε και μας έστειλε ταπεινούς προσκυνητές στην αγκαλιά του περβολιού της Παναγιάς μας.

Ανοικτή σαν αγκαλιά η πύλη η μεγάλη η σπλαχνική και φιλόξενη. Διάπλατα ανοικτή στους οδοιπορίσαντες στο δρόμο το στενό και δύσκολο.

Ευλογημένος τόπος, γόνιμο περβόλι της Κυράς του Κόσμου. Προσφορά - θυσία- αγάπη -σωτηρία! Δόξα σοι
H ώρα, η συμβατική του χρόνου του εφήμερου, του γήινου, του ανθρώπινου,στάλα σε απέραντο ωκεανό, μια απειροελάχιστη στιγμή στην απεραντοσύνη του άχρονου της αιωνιότητας.